top of page

งานติดตั้งระบบ Wi-Fi Hotspot โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพฯ


" Seedsoft Solution ผู้นำด้านการออกแบบ และติดตั้งระบบ Wi-Fi Hotspot "

อีกหนึ่งโปรเจคของเราที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพฯ เราได้ออกแบบ และติดตั้งระบบ Wi-Fi Hotspot ภายในอาคารเรียน เพื่อให้บุคลากร คุณครู และนักเรียน ได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตอย่างลื่นไหล เร็ว และแรง ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานสากล และทีมงานมืออาชีพของSeedsoftดู 189 ครั้ง

Comments


bottom of page