งานออกแบบระบบ และติดตั้งกล้อง CCTV ของโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Seedsoft Solution ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบระบบ และติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 109 ตัว ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 8 ชั้น ของโรงพยาบาลสันทราย ซึ่งเป็นงานติดตั้งของระบบราชการ งานแรกของบริษัท Seedsoft ที่เข้าร่วมประมูลในระบบ E-Bidind ของภาครัฐ ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


การออกแบบระบบ และติดตั้งกล้อง CCTV ครั้งนี้เราได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการติดตั้งกล้องในโรงพยาบาล เพื่อออกแบบระบบ CCTV ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องความปลอดภัย และเรื่องของกฎหมาย ให้มีความเหมาะสมและคุ่มค่ากับงบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุน ซึ่งมาจากภาษีของประชาชน โดยเราได้นำระบบ Wi-Fi ที่มีสเถียรภาพ มาเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี Config ระบบให้ผู้บริหารโรงพยาบาลสันทราย สามารถตรวจสอบกล้อง CCTV ได้ผ่านทาง Smart Phone ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถตรวจดูความเรียบร้อยของโรงพยาบาลได้
ดู 86 ครั้ง