ยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย Mikrotik

ทางบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาการถูกโจมตีด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ Mikrotik จึงได้มีการเพิ่มระบบในการป้องกันเพื่อให้ ลูกค้าอุ่นใจได้ว่า ข้อมูลและ Firewall ของท่านยังปลอดภัยแล้วพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาดู 28 ครั้ง