ยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย Mikrotik

ทางบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาการถูกโจมตีด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ Mikrotik จึงได้มีการเพิ่มระบบในการป้องกันเพื่อให้ ลูกค้าอุ่นใจได้ว่า ข้อมูลและ Firewall ของท่านยังปลอดภัยแล้วพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาดู 28 ครั้ง

© 2018 Seed Soft Solution 

Office Address : บริษัท ซี๊ดซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด 66 ซอย โกสุมรวมใจ 35 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผ่านการรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์  ISO 29110
ใบรับรองเลขที่ TH/IF29110/00050/2012