โรงแรมสีมาธานี ประตูสู่อีสาน


นครโคราชา ประตูสู่อีสาน ดินแดนลูกหลานย่าโม โรงแรมสีมาธานี ตั้งตระหง่านอยู่คู่ชาวจังหวัดนครราชสีมา มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ย่างก้าวสู่โรงแรมสีมาธานี จะได้สัมผัสถึง ศิลปะวัฒนธรรมขอมประยุกต์ในมุมมองใหม่ สื่อสารผ่านสถาปัตยกรรมร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจง สมกับได้รับการกล่าวขานว่า "สีมาธานี มิ่งศรีเมืองโคราช"

ตามที่เกริ่นนำมา Seedsoft เราได้รับโจทย์ที่ต้องออกแบบประยุกต์ เทคโนโลยี กับ ศิลปะวัฒนธรรม ให้ทั้งสองลงตัว ในแบบของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ซึ่งเราได้ Design การจัดวาง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ให้ใช้งานได้ทุกพื้นที่ และยังต้องคงศิลปะที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม ของโรงแรมนั้นไม่ให้ลดลง เป็นความท้าทายของทีมงานเป็นอย่างมาก ผลที่ออกมากลับทำให้เราภูมิใจเป็นอย่างมาก ขอบพระคุณทางผู้บริหารโรงแรม ซึ่งมอบโอกาส และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ท่าน....ดู 37 ครั้ง