About Us

logo_big (1).png

Seed Soft Solution

 เปิดดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์เฮาส์   โดยเป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ จากประสบการณ์การความชำนาญเฉพาะด้านทำให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพอีกทั้งเรายังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับทุกการดำเนินธุรกิจต่อไป

smart-home.png

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ต่อมา บริษัท ซิ๊ดซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเกิดความชำนาญมากกว่า 10 ปี
ด้านงานติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi ให้กับองค์กรภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน

 

เนื่องด้วยบริษัทมีความต้องการ มอบบริการ และสินค้าที่ดีให้ กับลูกค้า เลยได้แตกสายงานรับติดตั้งระบบ Internet Wi- Fi รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบ และงานติดตั้งทุกประเภท 

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
 

Leader  เป็นผู้นำด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์คุณภาพตอบสนองทุกความต้องการธุรกิจ 

Sincere  ดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ขยายโอกาสการเติบโตของทุกธุรกิจ
 
Care  ดูแลเอาใจใส่ด้วยบริการหลังการขายที่คอยตอบคำถามและแก้ไขบัญหาได้ทันท่วงที

7ปี 

แห่งความสำเร็จ

Timeline to Success

timeline.jpg

รางวัลของการพัฒนา

Award of Development

iso.png

ผ่านการรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์  ISO 29110
ใบรับรองเลขที่ TH/IF29110/00050/2012

ขอขอบคุณลูกค้า และ ทีมงานคุณภาพทุกท่าน

mkp.jpg
Mr. Phanu@Founder

"เราจะเติบโตเคียงข้าง ธุรกิจลูกค้า
เป็นมือขวาด้าน iT 4.0"

not.jpg
Mr. Napat@Co-Founder

"ปัญหาลูกค้าก็เหมือนปัญหาของผม
ทุกปัญหามีทางออก"

Ait.png
Chetthaphan@Engineering

"หน้าที่ของผมคือการแก้ปัญหา
ปัญหาคือโอกาศที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่"