เปลี่ยน Wi-Fi Free ให้ธุรกิจคุณ
เป็นเครื่องมือทางการตลาด

ฉีกกฎการ Login แบบเดิมๆ

Easy to Use   Social Login

นวัตกรรม การใช้งาน Wi-Fi Hotspot สามารถใช้งานได้ด้วย บัญชีโซเซียลมีเดียของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Twitter ,Instagram ในการ Login โดยไม่ต้องแจก คูปองอินเตอร์เน็ตอีกต่อไป ง่ายกว่าที่ผ่านมา

วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรม

Customer Analytics Big Data

ระบบ Report สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล Big Data ลูกค้าใช้การวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแสดงผลในรูปแบบ กราฟที่นำไปใช้ได้ง่ายดาย    ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพศ อายุ ประเทศ ลูกค้าประจำ ลูกค้าขาจร

เพิ่มความสัมพันธ์ สร้าง Barnd Loyalty

Barnding & Loyalty

"CRM" มีบทบาทสำคัญ ยิ่งพูดคุยยิ่งใกล้ชิดระหว่าง Brand กับ ลูกค้า หรือแม้แต่ลูกค้ากับลูกค้าเองจนเกิดเป็นชุมชนออนไลน์  ทำให้ คุณค่าตราสินค้าคุณมี Value Proposition มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และง่ายขึ้นกับการตลาด

แคมเปญการตลาดที่มี ประสิทธิภาพ

Campaign Marketing Strategies

เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทางการตลาดประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ "ต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ แพงกว่า การใช้รักษาฐานลูกค้าเก่า" เครื่องมือการตลาดรูปแบบใหม่เป็นอีกทางเลือกในการสื่อสาร

ขยายการรับรู้ สู่โลก Social

Social Marketing 

ระบบ Report สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล Big Data ลูกค้าใช้การวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแสดงผลในรูปแบบ กราฟที่นำไปใช้ได้ง่ายดาย     ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพศ อายุ ประเทศ ลูกค้าประจำ ลูกค้าขาจร

Function@Cloud Social WiFi

Wi-Fi Management Systems

Captive Portal

รูปแบบหน้า Login ที่มีหลากหลายความต้องการ ยืดหยุ่นสำหรับหลายประเภทธุรกิจ เราช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสื่อสาร กับ ลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย   กับ ประสบการณ์แปลกใหม่ในการใช้งาน

Social Media Login

นวัตกรรม การใช้งาน Wi-Fi Hotspot สามารถใช้งานได้ด้วยบัญชี            โซเชี่ยลมีเดียของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Twitter ,Instagram        ในการ Login โดยไม่ต้องแจก คูปองอินเตอร์เน็ตอีกต่อไป ง่ายกว่าที่ผ่านมา

Custom Login Forms

ปรับแต่งหน้า  Login ของคุณได้อย่างอิสระ คุณอาจต้องการข้อมูลส่วน

อื่นในรูปแบบความต้องคุณเอง เพื่อประโยชน์ทางด้านการตลาด

Staff Login Group Policy

ไม่ว่าจะเป็น Staff หรือ Guest ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

สามารถกำหนดเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันตามรูปแบบบริการ

ที่คุณสามารถปรับแต่งเองได้ตามความเหมาะสม

Customer Analytics Big Data

ระบบ Report สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล Big Data ลูกค้าใช้การวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแสดงผลรูปแบบกราฟที่นำไปใช้ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพศ อายุ ประเทศ  ลูกค้าประจำ ลูกค้าขาจร

Customer

วิเคราะห์ กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ที่เข้ามาใช้งานและข้อมูลที่ถูกรวมรวมอย่างเป็นระบบทำให้คุณทราบได้ว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ

Network Activity

วิเคราะห์ กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ที่เข้ามาใช้งานและข้อมูลที่ถูกรวมรวมอย่างเป็นระบบทำให้คุณทราบได้ว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ

User Timeline

ตรวจสอบปริมาณเวลา การเข้าใช้งานในระบบเคลื่อข่ายของคุณ ว่ามีระยะเวลา และ ความถี่การใช้งานบ่อย มากหรือน้อยแค่ไหน 

Promotion Page

คุณสามารถส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ โปรโมชั่นใหม่ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ให้ลูกค้าได้รับทราบแบบไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร ผ่านทาง  หน้าแสดงโปรโมชั่น

Images & Videos

รูปภาพ คลิป VDO    โปรโมชั่นต่างๆ  คุณสามารถใส่มันส่งไปในหน้า Promotion  Page   เพียงลูกค้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ข้อมูลข่าวสารจะถูกส่งถึงมือทันที

Vouchers

คุณสามารถส่ง บัตรกำนัล ต่างๆ ให้กับลูกค้าคนสำคัญ  เพื่อเกิดการ กลับมาซื้อซ้ำ และสร้าง Barnding & Loyalty   ทำให้ คุณค่าตราสินค้าคุณมี Value Proposition มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

Banner & Content

เรามีพื้นที่สำหรับ Banner   โฆษณา รวมทั้งพื้นที่สำหรับจัดทำ Content เพื่อคุณในการ สื่อสาร New Product หรือ Service ใหม่ๆ รวมทั้งการแชร์ Content เนื้อหาดีๆ สำหรับผู้ใช้บริการ

Remarketing

การตลาดแบบ Remarketing มันคงดีถ้าคุณยังติดตามลูกค้าได้

ทั้งๆที่เข้ามาใช้บริการ ไปแล้ว เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำ Online Marketing ที่มีประสิทธิภาพสูง และ ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Google AdWords

แพลตฟอร์มการโฆษณาของ Google เพื่อโปรโมทธุรกิจ ของคุณหลังจากที่ลูกค้าทำการ เชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ และติดตามแสดงผล

โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อการกลับมาซื้อซ้ำ

Facebook Pixel

Facebook Pixel คือ ระบบ  Tracking กลุ่มเป้าหมายของ  Facebook เพื่อติดตาม พฤติกรรม การใช้งาน เมื่อเข้าใช้งาน เครือข่าย   Wi-Fi 

ของธุรกิจคุณ เพื่อ Custom  Audience ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และแสดงโฆษณาบน Facebook ได้อย่างมีประสิทธิมากขึ้น

Email Auto Marketing

ไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสาร ช่องทางที่ประหยัดที่สุดในการทำ                      การตลาด ทั้งการส่งข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆ

Email Automarketing

ส่งข้อมูลข่าวสาร อัตโนมัติ โปรโมชั่น นำเสนอ สินค้าต่างๆ ไม่พลาดทุก

การสื่อสาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Triggered Emails

ระบบตั้งเวลาส่งเมล์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น วันสำคัญต่างๆ วันเกิด  หรือ กิจจกรรมสำคัญๆ ของธุรกิจ คุณ ระบบตั้งเวลาล่วงหน้า ที่แม่นยำ

Email Targeting

ระบบที่ฉลาดกว่า ส่งเมล์ ตามเนื้อหน้า และ ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ และ ภาษา  เพื่อตอบสนองแนวกลุ่มลูกค้าให้ตรงกลุ่มอย่างแท้จริง

Questionnaire & Reviews

สอบถามข้อมูลตรงจากผู้บริโภค และ กลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 

สำรวจความพึงพอใจ เพื่อการปรับปรุงบริการ

Questionnaire From

คุณสามารถปรับแต่งแบบสอบถาม และ ข้อมูลที่ต้องการวัดผลได้อย่าง

เป็นตัวคุณมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ

และเป็นข้อมูลที่เป็นจริง จากลูกค้าผู้ใช้บริการโดยตรงของคุณเอง

Network Monitoring

ตรวจสอบทุกการเคลื่อนไหว และ ปัญหาในระบบ  ด้วยระบบ Monitoring ผ่านทางระบบ Cloud รองรับการทำงานแบบหลายๆ สาขา ที่มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณจำนวนมากๆ

Notifications & Alarms

ระบบแจ้งเตือนในกรณีอุปกรณ์ ดับ และ ไม่สามารถใช้งานได้ ผ่านทาง Email และ หน้าจอแสดงผล ให้รู้ถึงปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Wi-Fi Device Online 

ตรวจสอบสถานะการ Online ของอุปกรณ์ได้จากทุกที่ทั่วโลก ว่าอุปกรณ์ยังพร้อมให้บริการอยู่หรือไม่