เช่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค  Wi-Fi    สำหรับงานสัมมนา

งานสัมมนา ในยุคปัจจุบันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ ระบบ อินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการ ถ่ายทอดสดการจัดงาน การประชุมทางไกล หรือการแนะนำ สินค้า  และ เทคโนโลยีใหม่ ก็ตาม อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้งาน สัมมนา สำเร็จได้ เป็นอย่างดี

Access Point ทุกตัวที่เช่า เราใช้ Ruckus

ทางบริษัท ได้จัดเตรียมบุลคลากร และ อุปกรณ์ ในการจัดการ สัมมนา 
อุปกรณ์ ความเสถียรสูง รองรับปริมาณผู้เข้าร่วมประชุม หลัก หลายพันคน

1/1

บริการสำหรับงานสัมมนา  บริการทั่วประเทศ

  • บริการให้  เช่า อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ Wi-Fi ​

  • บริการให้ เช่า อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ อินเตอร์เน็ต Switch Hub 

  • บริการให้เช่า พร้อม เดินสาย Lan ชั่วคราวในงาน สัมมนา

  • บริการ หน้าที่ iT ดูแล ระบบ Wi-Fi ภายในงาน

  • บริการให้เช่า สัญญาณ Internet วงจรพิเศษ

  • บริการให้เช่า  สัญญาณ Internet สำหรับ Live สด 

เราจะเป็นเบื้องหลัง ความสำเร็จของท่าน

Mobile : 094-480-6001,083-079-6223

ตัวอย่างผลงาน

สำนักระบาดวิทยา

เป็นงานสัมนาระดับโลก ที่มีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติหลากหลาย ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 2,000 คน

ระยะเวลา 10 วัน   เราได้รับโจทย์จากผู้จัดงาน มาว่า  มีการประชุมพร้อมๆกัน 10 ห้องประมาณ

และ ต้องทำการโอนไฟล์ Present ของวิทยากร ไปยังห้องต่างๆ เพื่อใช้ในการบรรยาย

1/3

© 2018 Seed Soft Solution 

Office Address : บริษัท ซี๊ดซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด 66 ซอย โกสุมรวมใจ 35 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผ่านการรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์  ISO 29110
ใบรับรองเลขที่ TH/IF29110/00050/2012