ระบบนับจำนวน
คนเข้าออก อัจฉริยะ

ยุค Big Data ข้อมูลสำคัญ ที่คุณพลาดไม่ได้

เครื่องมือการตลาดนี้ เหมาะสมกับใคร แล้วคุณจะได้อะไร
PEOPLE COUNTING BENEFITS

เทคโนโลยีการนับที่แม่นยำ

5 × Metrics in One Device

รวม 2 สุดยอดเทคโนโลยี iOT ระหว่าง Video Counting และ  Wi-Fi Counting เข้าด้วยกัน

เพื่อความแม่นยำและฟังช์ชั่นที่หลากหลาย

รวบรวมทุกข้อมูลจัดการที่เดียว

Cloud Data Analysis

วิเคาะห์และประมวณผลจากศูนย์กลาง ผ่านระบบ Cloud สำหรับ ร้านค้า ที่มีสาขา จำนวนมาก

รายงานเก็บทุกข้อมูลสำคัญ

ฺBig Data Reports

ระบบ Report สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล Big Data ลูกค้าใช้การวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริกาใหม่ๆให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแสดงผลรูปแบบกราฟที่นำไปใช้ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพศ อายุ ประเทศ ลูกค้าประจำ ลูกค้าขาจร

อัจฉริยะในการติดตาม

Intelligence Tracking

สามารถแยก วัตถุกับมุนษย์ มาแม่นยำ ในรูปแบบ
3Dกำลังประมวลผลและชิปฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับการจัดการอัลกอริธึมการติดตามที่ซับซ้อน

ทันทุกเหตุการณ์ 

Fast Real Time Data 

เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทางการตลาดประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ "ต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ แพงกว่า การใช้รักษาฐานลูกค้าเก่า" เครื่องมือการตลาดรูปแบบใหม่เป็นอีกทางเลือกในการสื่อสาร

Function@People Counting

Intelligence  People Counting Systems

ระบบนับจำนวนคน ?

ระบบนับจำนวนคน คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถนับหรือตรวจวัดปริมาณจำนวนคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทชั้นนำทางด้านธุรกิจได้เลือกใช้ระบบนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค

ร้านค้าปลีก

นวัตกรรม การใช้งาน Wi-Fi Hotspot สามารถใช้งานได้ด้วย บัญชี          โซเซียลมีเดียของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Twitter ,Instagram      ในการ Login โดยไม่ต้องแจก คูปองอินเตอร์เน็ตอีกต่อไป ง่ายกว่าที่ผ่านมา

ห้างสรรพสินค้า

ปรับแต่งหน้า  Login ของคุณได้อย่างอสิระ คุณอาจต้องการข้อมูลส่วน

อื่นในรูปแบบตัวคุณเอง เพื่อประโยชน์ทางด้านการตลาด

ธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก

ไม่ว่าจะเป็น Staff หรือ Guest ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

สามารถกำหนดเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันตามรูปแบบบริการ

ที่คุณสามารถปรับแต่งเองได้ตามความเหมาะสม

Deep    Analytics Big Data

ระบบ Report สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล Big Data ลูกค้าใช้การวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแสดงผลรูปแบบกราฟที่นำไปใช้ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพศ อายุ ประเทศ ลูกค้าประจำ ลูกค้าขาจร

Customer

วิเคราะห์ กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ที่เข้ามาใช้งานและข้อมูลที่ถูกรวมรวมอย่างเป็นระบบทำให้คุณทราบได้ว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ

Network Activity

วิเคราะห์ กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ที่เข้ามาใช้งานและข้อมูลที่ถูกรวมรวมอย่างเป็นระบบทำให้คุณทราบได้ว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ

User Timeline

ตรวจสอบปริมาณการเวลาเข้าใช้งานในระบบเคลื่อข่ายของคุณ ว่ามีระยะเวลา และ ความถี่การเข้าใช้งาน บ่อยมาก น้อยแค่ไหน 

จับพฤติกรรมลูกค้า

คุณสามารถส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ โปรโมชั่นใหม่ ร่วมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ให้ลูกค้าได้รับทราบแบบไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร ผ่านทาง  หน้าแสดงโปรโมชั่น

การเข้าใช้บริการ

รูปภาพ คลิป Vdo  โปรโมชั่นต่างๆ  คุณสามารถใส่มันส่งไปในหน้า Promotion  Page   เพียงลูกค้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ข้อมูลข่าวสารจะถูกส่งถึงมือทันที

Vouchers

คุณสามารถส่ง บัตรกำนัล ต่างๆ ให้กับลูกค้าคนสำคัญ  เพื่อเกิดการ กลับมาซื้อซ้ำ และสร้าง Barnding & Loyalty   ทำให้ คุณค่าตราสินค้าคุณมี Value Proposition มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

Banner & Content

เรามีพื้นที่สำหรับ Banner   โฆษณา รวมทั้งพื้นที่สำหรับจัดทำ Content เพื่อคุณในการ สื่อสาร New Product หรือ Service ใหม่ๆ รวมทั้งการแชร์ Content เนื้อหาดีๆ สำหรับผู้ใช้บริการ

Drill Up & Down

การตลาดแบบ Remarketing มันคงดีถ้าคุณยังติดตามลูกค้าได้

ทั้งๆที่เข้ามาใช้บริการ ไปแล้ว เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำ Online Marketing ที่มีประสิทธิภาพสูง และ ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Google AdWords

แพลตฟอร์มการโฆษณาของ Google เพื่อโปรโมตธุรกิจ ของคุณหลังจากที่ลูกค้าทำการ เชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ และติดตามแสดงผล

โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อการกลับมาซื้อซ้ำ

Facebook Pixel

Facebook Pixel คือ ระบบ  Tracking กลุ่มเป้าหมายของ  Facebook เพื่อติดตาม พฤติกรรม การใช้งาน เมื่อเข้าใช้งาน เครือข่าย   Wi-Fi 

ของธุรกิจคุณ เพื่อ Custom  Audience ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และแสดงโฆษณาบน Facebook ได้อย่างมีประสิทธิมากขึ้น

Email Auto Marketing

ไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสาร ช่องทางที่ประหยัดที่สุดในการทำ                      การตลาด ทั้งการส่งข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆ

Email Automarketing

ส่งข้อมูลข่าวสาร อัตโนมัติ โปรโมชั่น นำเสนอ สินค้าต่างๆ ไม่พลาดทุก

การสื่อสาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Triggered Emails

ระบบตั้งเวลาส่งเมล์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น วันสำคัญต่างๆ วันเกิด  หรือ กิจจกรรมสำคัญๆ ของธุรกิจคุณ ระบบตั้งเวลาร่วงหน้า ที่แม่นยำ

Email Targeting

ระบบที่ฉลาดกว่า ส่งเมล์ ตามเนื้อหน้า และ ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ และ ภาษา  เพื่อตอบสนองแนวกลุ่มลูกค้าให้ตรงกลุ่มอย่างแท้จริง

Questionnaire & Reviews

สอบถามข้อมูลตรงจากผู้บริโภค และ กลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 

สำรวจความพึงพอใจ เพื่อการปรับปรุงบริการ

Questionnaire From

คุณสามารถปรับแต่งแบบสอบถาม และ ข้อมูลที่ต้องการวัดผลได้อย่าง

เป็นตัวคุณมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ

และเป็นข้อมูลที่เป็นจริง จากลูกค้าผู้ใช้บริการโดยตรงของคุณเอง

Network Monitoring

ตรวจสอบทุกการเคลื่อนไหว และ ปัญหาในระบบ  ด้วยระบบ Monitoring ผ่านทางระบบ Cloud รองรับการทำงานแบบหลายๆ สาขา ที่มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณจำนวนมากๆ

Notifications & Alarms

ระบบแจ้งเตือนในกรณีอุปกรณ์ ดับ และ ไม่สามารถใช้งานได้ ผ่านทาง Email และ หน้าจอแสดงผล ให้รู้ถึงปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Wi-Fi Device Online 

ตรวจสอบสถานะการ Online ของอุปกรณ์ได้จากทุกที่ทั่วโลก ว่าอุปกรณ์ยังพร้อมให้บริการอยู่หรือไม่

THE BAKERY

Tell your visitors your story. Add catchy text to describe what you do, and what you have to offer. The right words can inspire and intrigue your audience, so they’re ready to take action on your site. To start telling your story, double click or click Edit Text.

GET IN TOUCH