ทำความรู้จัก : โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมคือ ?


โรงแรมคือธุรกิจการบริการ ซึ่งขั้นตอนการบริหารงานนั้น เกี่ยวเนื่องกับหลายฝ่าย ภายในโรงแรม ความรวดเร็ว และความแม่นยำของการ Process จึงเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจบริการประเภทนี้ ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ในการทำธุรกิจ โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมจึงเกิดขึ้นมา สนองความต้องการของผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานของคนปฏิบัติงาน และยังเพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้เข้าพัก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโรงแรมขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ทุกที่ ต้องมีโปรแกรมจัดการนี้ภายในองค์กร

หลักการทำงานของโปรแกรมโรงแรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน


Front Office Management System

เป็นกลุ่มของโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ ใช้ในการบริหารจัดการโรงแรมส่วนหน้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการรับจองห้องพัก, การลงทะเบียนเข้าพัก, การจัดทำประวัติแขกพัก, การบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแขกพัก รวมถึงโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม


Back Office Management System

เนื่องจาก บัญชีโรงแรมเป็นบัญชีที่มีรูปแบบเฉพาะ บริษัทผู้พัฒนา จึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี (Accounting Management System) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบบัญชีโรงแรม โดยจะทำการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ Front Office Management System ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล, เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ช่วยให้สามารถทำการปิดงวดบัญชีได้อย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ศึกษา ระบบโปรแกรมจัดการโรงแรม บทความต่อไป เราจะมาล้วงลึก กันในระบบ Front Office Management System และ Back Office Management System ว่ามีหลักการทำงานอย่างไร


แถมด้วย 5 อันดับระบบจัดการโรงแรม ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

  1. smart Finder

  2. Genius iHotel

  3. Roomscope

  4. Hotelogix

  5. Easyfo

Cr. จัดอันดับโดย Top Best Brand ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ
ดู 162 ครั้ง